ضایعات - قیمت روز انواع ضایعات - کانال تلگرام ضایعات http://118zayeat.mihanblog.com 2020-10-17T03:32:00+01:00 text/html 2018-02-25T08:50:00+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات کانال تلگرام قیمت آهن و ضایعات رنگی http://118zayeat.mihanblog.com/post/94 اگر به دنبال کانال تلگرام هستید که&nbsp;<a href="https://zayeatha.blog.ir" target="_blank" title="">قیمت روز ضایعات</a>&nbsp;و قیمت آنلاین ضایعات صنعتی اعم از ضایعات آهن و ضایعات چدن تمامی کارخانه های ذوب سراسر کشور &nbsp;،&nbsp;<a href="https://zayeatha.blog.ir" target="_blank" title="">قیمت ضایعات مس کابلی</a>&nbsp;، قیمت ضایعات باطری فرسوده ، قیمت ضایعات آلومینیوم نرم و &nbsp;خشک ، قیمت ضایعات برنج ، قیمت ضایعات استیل ، قیمت ضایعات رادیاتور&nbsp; ماشین ، قیمت روز شمش سرب و قیمت هر نوع ضایعات صنعتی هستش را در گوشی همراه خودتون دریافت کنید می توانید عکس زیر را لمس کنید تا مستقیماً وارد کانال تلگرام&nbsp;<div>"&nbsp;<a href="https://zayeatha.ir" target="_blank" title="">ضایعات چی</a>&nbsp;" شوید .<div><br></div><div>منتظر &nbsp;حضور گرم شما در&nbsp;<a href="https://zayeatha.ir" target="_blank" title="">کانال تلگرام ضایعات چی</a>&nbsp;هستیم .<br><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/Blfyyzu2MmfOL3w74uHT7g" target="_blank" title="جهت مشاهده قیمتهای ضایعات اینجا را لمس کنید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1224363/channel_zayeatha.gif" alt=""></a></div></div> </div> text/html 2018-02-25T07:35:13+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات لیست قیمت خرید ضایعات فولاد آریا سجزی اصفهان http://118zayeat.mihanblog.com/post/169 <div>قیمت روز خرید ضایعات فولا آریاسجزی اصفهان</div><div><br></div> text/html 2018-01-16T07:50:35+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات 40 تن تیر مخابراتی ناودانی 8 http://118zayeat.mihanblog.com/post/168 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1224363/11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">فروش 40 تن تیر مخابراتی ناودانی ۸&nbsp;</div><div>۷متری مصرفی</div></div><div><br></div><div>جهت مشاهده عکسهای بیشتر لطفا لینک زیر را لمس کنید</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/zayeatha/4138" target="_blank" title="فروش تیر مخابراتی ناودانی"><b>دیدن عکسهای بیشتر</b></a></div> text/html 2017-11-14T04:30:00+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت ضایعات کارخانه ذوب پردیس شهرضا http://118zayeat.mihanblog.com/post/167 <div>پردیس شهرضا از 23 آبان</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-13T15:05:07+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت روز ضایعات کارخانه ذوب حدیدگستر و پارمیدا یزد http://118zayeat.mihanblog.com/post/166 <div>فولاد حدیدگستر و پارمیدا یزد&nbsp; از 23 آبان</div><div><br><br></div> text/html 2017-11-13T14:46:54+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت روز ضایعات کارخانه ذوب زرفام http://118zayeat.mihanblog.com/post/165 <div>فولاد زرفام از 23 آبان</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-13T14:40:15+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت روز ضایعات کارخانه ذوب پردیس شهرضا http://118zayeat.mihanblog.com/post/164 <div>پردیس شهرضا از 23 آبان</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-09-23T07:54:08+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت ضایعات کارخانه فولاد نیشابور http://118zayeat.mihanblog.com/post/160 <p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 12px;">فولاد نیشابور از 1 مهر</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 12px;">سوپر ویژه 1120</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><br></p> text/html 2017-09-16T07:37:32+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات لیست قیمت خرید کارخانه فولاد ایده آل شمش میبد http://118zayeat.mihanblog.com/post/159 <div>ایده آل شمش از 24 شهریور</div><div><br></div><div>ضایعات سوپر ویژه 1160</div><div><br></div><div>ضایعات فله بار تك نرخ 1130</div><div><br></div><div>ضایعات چدن آلیاژی 1050</div><div><br></div><div>ضایعات پرس بدنه 1010</div><div><br></div><div>ضایعات پرس حلب تمیز 990</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-08-27T12:36:22+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات فروش لوله حفاری http://118zayeat.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1224363/hafari.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">فروش حدود 40 تن&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.ir/" target="" title="مرکز اطلاعات ضایعات"><b>لوله حفاری</b></a>&nbsp;"1.2 3 &nbsp;طول 9.5 متری 180 کیلویی موجود در تهران با قیمت 3200 تومان کیلویی</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهت دریافت طلاعات کامل لطفا به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید . عکس زیر را لمس کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/zayeatha" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1224363/bannerzayeatha.gif" alt=""></a></div> text/html 2017-08-24T10:06:40+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت ضایعات کارخانه فولاد خراسان نیشابور http://118zayeat.mihanblog.com/post/157 <div>لیست قیمت&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.ir/" target="" title=""><b>ضایعات کارخانه فولاد خراسان نیشابور</b></a>&nbsp;از تخلیه پنجشنبه 96/06/02</div><div><br></div><div>جهت مشاهده کامل لیست لطفا به ادامه مطلب در زیر مراجعه نمایید .</div><div><br></div> text/html 2017-08-21T09:41:48+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت ضایعات کارخانه فولاد فجر سمنان http://118zayeat.mihanblog.com/post/156 <div>لیست قیمت&nbsp;<b><a href="http://www.zayeatha.com" target="_blank" title="">ضایعات</a>&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title="">کارخانه فولاد فجر سمنان</a>&nbsp;</b>از 30 مرداد</div><div><br></div><div>جهت مشاهده لیست کامل لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید</div><div><br></div> text/html 2017-08-21T06:34:19+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد آلیاژی یزد http://118zayeat.mihanblog.com/post/155 لیست قیمت خرید&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><b>ضایعات</b></a>&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.com" target="_blank" title=""><b>کارخانه فولاد آلیاژی یزد</b></a>&nbsp;از 30 مرداد<div><br></div><div><br></div><div>لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید</div> text/html 2017-08-21T06:07:28+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد ایده آل شمش میبد http://118zayeat.mihanblog.com/post/154 <div>لیست قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد ایده آل شمش میبد از 30 مرداد</div><div><br></div><div><br></div><div>به ادامه مطلب مراجعه کنید.</div> text/html 2017-08-08T05:36:38+01:00 118zayeat.mihanblog.com مرکز اطلاعات ضایعات قیمت ضایعات فولاد شهریار بناب http://118zayeat.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1224363/scropshahriarbonab.jpg" alt=""><b><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title="">فولاد شهریار بناب</a></b>&nbsp;از 17 مرداد</div><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></a><div><b><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><br></a></b></div><div><br></div><div><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><b>ضایعات ویژه</b></a>&nbsp;1170</div><div><br></div><div><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><b>ضایعات</b></a>&nbsp;درجه یک 1140</div><div><br></div><div><a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><b>ضایعات</b></a>&nbsp;درجه دو 1080</div><div><br></div><div><br></div><div>جهت مشاهده کامل لیست قیمت&nbsp;<a href="http://www.zayeatha.ir/" target="_blank" title=""><b>انواع ضایعات</b></a>&nbsp;لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.</div>